In 1981 zijn we gestart als Accoms.  Toen waren we een hard- en software bedrijf dat het boekhoudpakket Accoms aanbood en ondersteunde.  Vanaf 1998 werd het software gedeelte verkocht aan Kluwer en werd het hardware gedeelte behouden.  De naam werd veranderd in Prosearch Hardware.